Cercadors

  • recerca simple
  • refinar la recerca
  • Operadors lògics o booleans
  • cerca avançada
  • de cerca: preferències
  • cerca d’imatges: avançada
  • altres cerques: vídeos, llibres, semblants, enllaços


google1.png

http://www.google.ad/