internet_i_el_valencià.png1. Normalitat i format digital


premsa digital

ràdio

televisió

revistes

revistes especialitzades

tesis doctorals

2. Literatura i format digital


Hermeneia: estudis literaris i tecnologies digitals

A Hermeneia navegarem per algunes propostes didàctiques i veurem alguna mostra de literatura digital.

Llegim i Piulem

El Quadern Gris, de Josep Pla

Espais Escrits

Sons de les ovelles elèctriques: àudiollibres en català

Blogs de Lletres


3. Ensenyament i format digital


Necessitem alfabetització digital... per esdevenir alfabetitzadors digitals...


Debat sobre les expectatives, realitats, recursos, alumnats...

Mostrari de blogs relacionats amb l'ensenyament

Exercici: pensem una activitat per al blog de cada tipologia d'activitats

Un entre tants

Espurna