SINDICACIÓ DE CONTINGUTS: RSS I AGREGADORS


RSS AMB GOOGLE READER

external image rss.jpg
Hola companys i companyes, açò és un vídeo tutorial sobre què és RSS i com utilitzar-lo.
L'objectiu és poder fer un cop d'ull a aquelles pàgines o blogs que ens interessen sense haver d'entrar en totes elles.
Amb una subscripció feta mitjançant un agregador com el "google reader" podem llegir allò que volem dels llocs web o blogs que ens siguen d'utilitat.SUBSCRIPCIÓ RSSNETVIBES i iGOOGLEExemple:
http://www.allaboutpresentations.com/

http://gruptictac.blogspot.com/